WYWIAD GOSPODARCZY

WYWIAD GOSPODARCZYLicencjonowane Centrum Detektywistyczne FOX w ramach wywiadu gospodarczego przeprowadzi ocenę interesującego Państwa podmiotu pod kątem jego wypłacalności, stabilności oraz wiarygodności. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

• Sprawdzenie danych rejestrowych
• Ustalenie powiązań kapitałowych
• Ustalenie powiązań osobowych
• Sprawdzenie struktury kapitałowej
• Sprawdzenie obecności podmiotu w rejestrach długów
• Ustalenie stanu majątkowego podmiotu
• Ocena ryzyka współpracy
• Przedstawienie sprawozdań finansowych podmiotu
• Ustalenie poziomu zadłużenia podmiotu
• Uzyskanie informacji z Rejestru Zastawów
• Ustalenie sytuacji prawnej nieruchomości i ruchomości
• Ustalenia majątkowe
• Ustalenie dostawców/odbiorców towarów
• Uzyskanie innych, szczegółowych informacji

Informację na temat kosztu usługi oraz terminu dostarczenia raportu handlowego uzyskają Państwo po przeprowadzeniu wstępnej analizy podmiotu, którego będzie dotyczyć zapytanie.